ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Το πρόγραμμα αφορά την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης «Εξειδικευμένων Στελεχών Χρηματοοικονομικών, Πληροφοριακών και Διασυνοριακών Διαδικασιών Διεθνούς Εμπορίου», σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή ισοδύναμο πρότυπο και έχει επιδότηση 5 ευρώ/ώρα.


ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Με τη συγκεκριμένη δράση ενισχύεται ο κάθε εργαζόμενος προκειμένου να αναπτύξει επιπλέον δεξιότητες στον τομέα του κλάδου της Αγροδιατροφής. Η ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ συμμετέχει στην υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων από όλες τις περιφέρειες της χώρας.


ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Με τη συγκεκριμένη δράση ενισχύεται ο κάθε εργαζόμενος προκειμένου να αναπτύξει επιπλέον δεξιότητες στον τομέα του κλάδου των Δομικών Υλικών. Η ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ συμμετέχει στην υλοποίηση του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων από όλες τις περιφέρειες της χώρας, που εργάζονται σε εξαγωγικές επιχειρήσεις ή σε δυνητικές επιχειρήσεις του κλάδου των Δομικών Υλικών.


Πιστοποίηση Αγγλικών B2,C2

Η Ευρωεργασιακή Α.Ε. με 25 χρόνια πορείας στην κατάρτιση ενηλίκων και με πάνω από 16.000 ενήλικες καταρτιζόμενους, συνεχίζει δυναμικά εισάγοντας μία καινοτόμο μέθοδο εκμάθησης αγγλικών στηριζόμενη στην πιστοποίηση LRN. Ένα πρότυπο ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας που απευθύνεται κατ’ αποκλειστικότητα σε ενήλικες.


SECURITY

Το ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ξεκινά νέα εξ ειδικευμένα σεμινάρια τα οποία αφορούν στο προσωπικού ασφαλείας (Σεμινάρια Security) με τα οποία ο συμμετέχων μπορεί να αποκτήσει την απαραίτητη πιστοποίηση και άδεια εργασίας ως προσωπικό ασφαλείας (Άδεια security) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΕΜΕΑ.